รูปภาพ

แสดงความรักก่อน

แสดงความรักก่อน

พระเยซูไม่ได้บอกว่าให้เรารอจนกว่าคนอื่นจะดีกับเราก่อน แต่ “จงแสดงความรักกับเขาก่อน”

 

คำคม :  Lauren Fortenberry
ออกแบบภาพ :  panchanok

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง