รูปภาพ

ความเรียบง่ายเมื่ออธิษฐาน

ความเรียบง่ายเมื่ออธิษฐาน

The key to prayer is simply praying

กุญแจของการอธิษฐาน คือ ความเรียบง่ายเมื่ออธิษฐาน

 

คำคม :  A.W.Tozer
ภาพ :  Ben White on Unsplash
ออกแบบภาพ : Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง