เพลง

ข้าจะทำ (100 พันล้าน) – Hillsong ภาษาไทย

“ถ้าทั้งสิ้นร้องสรรเสริญพระองค์…ข้าจะทำ”

So Will I (100 BILLION X)

บทเพลงแห่งความเป็นศิลปินของพระเจ้าผู้สรรสร้างทุกสิ่ง เรื่องราวของแผนการแห่งความรักของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงที่กางเขน เกือบ 8,000 พันล้านคนบนโลกนี้ พระเจ้ารักพวกเขาอย่างเฉพาะเจาะจง ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนไม่สามารถหยุดสรรเสริญความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ เมื่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างสรรเสริญพระเจ้า ‘ข้าจะทำ’

 

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
Vocal : Taya Smith
Produced : Hillsong Music Publishing

เวอร์ชั่นภาษาไทย
Vocal : เต้น นรารักษ์
Produced : W501

 

 

ดาวน์โหลดเพลง คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

VERSE 1:

ทรงสร้างทุกๆสิ่ง

ในปฐมกาล

ก่อนจุดเริ่มต้นของห้วงเวลา

พระองค์ตรัสในความมืด

และจากความว่างเปล่า

ก็เกิดมีความสว่างขึ้นมา

 

CHORUS:

คำตรัสพระองค์

จักรวาลร้อยพันล้านได้เกิดขึ้นมา

ด้วยลมหายใจดาวใหญ่น้อยก็เป็นขึ้นมา

ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญข้าจะทำ

จากสิ่งที่ทรงสร้างข้าเห็นพระทัยพระองค์

ดวงดาวลุกโชติช่วง

เปรียบเหมือนไฟแห่งพระคุณ

ถ้าทั้งสิ้นร้องสรรเสริญพระองค์ข้าจะทำ

 

VERSE 2:

ทรงรักษาคำตรัส

พระสัญญาพระองค์

เต็มด้วยความหมายในทุกถ้อยคำ

เมื่อใดที่พระองค์ตรัส

ทุกศาสตร์และทั้งสิ้น

ต้องเดินตามเสียงของพระองค์

 

CHORUS 2:

คำตรัสพระองค์

ทุกสิ่งเป็นร้อยพันล้านก็เป็นขึ้นมา

เสาะหาติดตามสิ่งที่ได้ทรงบัญชา

ถ้าทั้งสิ้นเผยตัวตนพระองค์ข้าจะทำ

ในทุกๆถ้อยคำข้าเห็นพระทัยพระองค์

บนฟากฟ้างดงาม

เปรียบเหมือนภาพแห่งพระคุณ

ถ้าทั้งสิ้นที่สร้างยังเชื่อฟังข้าจะทำ

 

BRIDGE:

ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญข้าจะทำ

ถ้าภูเขากราบลงต่อพระองค์ข้าจะทำ

ถ้าทะเลสรรเสริญความยิ่งใหญ่ข้าจะทำ

ถ้าทุกสิ่งเกิดมาเพื่อยกพระนามพระองค์ ข้าจะทำ

ถ้าลมพัดไปตามที่บัญชาข้าจะทำ

ถ้าก้อนหินร้องเรียกในความเงียบข้าจะทำ

ถ้าทุกเสียงสรรเสริญของเรายังคงไม่พอ

เราจะยกเสียงร้องอีกร้อยอีกพันล้านครั้ง

 

VERSE 3:

พระเจ้าแห่งความรอด

ทรงตามหาหัวใจ

ท่ามกลางความพลาดพลั้งของตัวข้า

ที่เนินเขาซึ่งได้ทรงสร้าง

ผู้เป็นแสงสว่าง

ถูกทอดทิ้งให้ตายอย่างเดียวดาย

 

CHORUS 3:

คำตรัสพระองค์

ความพลั้งพลาดร้อยพันล้านลบเลือนหมดไป

ที่ที่พระองค์ตายเพื่อข้าจะมีชีวิต

ถ้าทรงทิ้งความตายไว้เบื้องหลังข้าจะทำ

ข้าได้เห็นพระทัยพระองค์ในสิ่งที่ทำ

ออกแบบทุกๆตอนด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรัก

ถ้าทรงยอมเชื่อฟังพระบิดาข้าจะทำ

แปดพันล้านหนทาง

ข้าเห็นพระทัยพระองค์

เพราะทรงรักทุกคน

พระองค์จึงทรงยอมตาย

ถ้าทรงตายเพราะทรงรักพวกเขาข้าจะทำ

 

TAG:

จะทรงทำอีกร้อยอีกพันล้านครั้งเรื่อยไป

ความต้องการพระองค์ไม่มีสิ่งใดวัดได้

พระองค์เป็นผู้เดียวที่ไม่ทอดทิ้งผู้ใด

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง