บทความ

ชำระใจด้วยการเฝ้าเดี่ยวแบบ SOAP

ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องตระหนักว่า สิ่งแรกสุดที่คุณควรทำในแต่ละวัน คืออะไร?
เรามีบทความ 2 เรื่องที่จะช่วยคุณ

  1. อะไรคือสิ่งที่คุณสนใจเป็นอันดับแรก เมื่อคุณตื่นขึ้นมา? 
  2. ข้าจะใคร่ครวญถึงพระองค์ในยามรุ่ง

หากคุณเห็นความสำคัญของการจัดเวลาใคร่ครวญชีวิตกับพระเจ้า หรือที่มักเรียกกันว่า “เฝ้าเดี่ยว” แล้ว ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีหลายวิธี ไม่ได้เป็นสูตรตายตัว สิ่งสำคัญสุดคือ ความสม่ำเสมอที่เป็นวินัยฝ่ายวิญญาณ

สำหรับแนวทางหรือวิธีการนั้น เราสามารถเริ่มต้นใช้รูปแบบและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น มานาประจำวัน, บทเฝ้าเดี่ยวของคริสตจักรต่าง, แผนการอ่านที่อยู่ใน Bible App หรือ Devotional plan ในเว็บไซต์ของศิษยาภิบาลดังๆ

สำหรับ S.O.A.P ก็เป็นการเฝ้าเดี่ยวอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ลองมาเรียนรู้ว่าเราจะใคร่ครวญชีวิตด้วย S.O.A.P ได้ยังไง

เตรียมตัวก่อน SOAP

  • กำหนดเวลาเจาะจง (แม้หลายคนหนุนใจว่าเวลาที่เหมาะที่สุด ควรเป็นช่วงเช้า แต่ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ลงตัวของแต่ละคน)
  • หาสถานที่สงบๆ ปราศจากสิ่งรบกวน
  • เตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบ เพื่อคุณจะรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้า และจดจ่ออยู่ในบรรยากาศนั้น
  • เริ่มต้นร้องเพลงนมัสการพระเจ้า 1-2 เพลง แม้มีบางเพลงที่ไม่คุ้นเคยหรือร้องไม่เป็น คุณสามารถจดจ่อที่เนื้อเพลงเป็นหลักได้

S O A P

เป็นหนึ่งในรูปแบบการเฝ้าเดี่ยว โดยจะมี 4 ขั้นตอนตามลำดับตัวอักษรนี้  S-O-A-P

S – SCRIPTURE (พระคัมภีร์)

ใช้เวลาใคร่ครวญพระวจนะในวันนั้น สามารถอธิษฐานควบคู่ไปและค่อยๆ อ่านทีละข้อทีละประโยค พระเจ้าจะสำแดงถ้อยคำ วลี หรือ ข้อใดข้อหนึ่งที่แตะใจคุณ เขียนสิ่งนั้นลงไปในหน้ากระดาษ

O – OBSERVATION (การสังเกต)

สังเกตเนื้อหาจากพระวจนะตอนที่คุณอ่านว่ามีสิ่งใดที่พระเจ้าสำแดงแก่คุณ จดบันทึกสิ่งที่พบลงไป เนื้อหาที่ให้ไว้อาจช่วยให้คุณมีมุมมองเพิ่มเติม แต่ไม่ได้มาแทนที่การสังเกตของคุณ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงบางสิ่งบางอย่าง เมื่อคุณแสวงหาพระองค์อย่างตั้งใจ

A – APPLICATION (การนำไปใช้)

เพื่อสิ่งที่ได้ในวันนี้จะเป็นของคุณจริงๆ ให้จดสิ่งที่คุณตั้งใจทำหรือเปลี่ยนแปลงลงในหน้ากระดาษ และสามารถแบ่งปันสิ่งที่จดบันทึกไว้กับผู้อื่นได้

  • วันนี้พระเจ้าให้คำแนะนำแก่คุณเรื่องใดบ้าง?
  • มีบาปเรื่องใดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงไหม?
  • มีหลักการใดที่ต้องนำมาใช้ในชีวิต?

P – PRAYER (อธิษฐาน)

นำใจคุณเข้ามาร้องทูลกับพระเจ้า ใช้เวลาสนทนากับพระองค์ และให้เวลาสำหรับนิ่งฟังเสียงพระเจ้า อย่าลืมว่าการอธิษฐานคือ ช่วงเวลาที่พระองค์อยากพูดคุยกับเรา

“การใคร่ครวญชีวิตแต่ละวัน” เป็นหัวใจหลักต่อเส้นทางความเชื่อ คุณในฐานะสาวกพระคริสต์จึงควรใส่ใจต่อการใช้ชีวิต เพื่อคุณจะหยั่งรากลึกและเกิดผลในพระองค์

ท้ายที่สุดถ้าจะถามว่า “การเฝ้าเดี่ยว” นั้นมีประโยชน์แค่ไหน? ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่า นี่คือช่วงเวลาไฮไลท์ของวัน ที่คุณไม่อยากพลาดเลย

 

บทความ:  ChristLike Team
ภาพ:  Brynden on Unsplash
ออกแบบ:  NanTharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง