รูปภาพ

พูดความจริง

พูดความจริง

จงละทิ้งความเท็จ “ให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตน” เอเฟซัส 4:25

 

ออกแบบภาพ :  nantharinee

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง