เรื่องดีคำโดน

อธิษฐานอย่างเจาะจง

อธิษฐานอย่างเจาะจง

จากประสบการณ์ของอ.พอล ยองกีโช ศิษยาภิบาลชาวเกาหลีของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ครั้งหนึ่งในช่วงเริ่มต้นการบุกเบิกคริสตจักรของท่าน นับเป็นช่วงเวลาแห่งความจำกัดและความขัดสน ท่านขาดแม้กระทั่งโต๊ะทำงาน เก้าอี้และจักรยาน จึงได้อธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น แต่แม้รอคอยอยู่นานหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นพระเจ้าอวยพรในเรื่องนี้

จนกระทั่งวันหนึ่งท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนท่านในเรื่องการอธิษฐาน พระองค์ทำให้ท่านเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระองค์ปรารถนาจะให้สิ่งเหล่านี้แก่ท่าน แต่ท่านยังไม่ได้ขออย่างเจาะจงในรายละเอียด

ท่านจึงเริ่มต้นทูลขอกับพระเจ้าในรายละเอียดโดยขอโต๊ะที่ทำจากไม้มะฮอกกานีจากฟิลิปปินส์ เก้าอี้เหล็กมีล้อเลื่อนได้ และจักรยานชนิดมีเกียร์จากอเมริกา

และเมื่อถึงเวลากำหนดของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงทำการอัศจรรย์โดยประทานโต๊ะที่ทำจากไม้มะฮอกกานีจากฟิลิปปินส์ เก้าอี้เหล็กมีล้อเลื่อนได้ และจักรยานชนิดมีเกียร์จากอเมริกา ตามที่ทูลขอไว้ทุกประการผ่านทางครอบครัวของมิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่ง

จงอธิษฐานอย่างเจาะจง ชัดเจน ไม่เลื่อนลอย

 

ที่มา:  Anonymous

คลังภาพ:  Milada Vigerova
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง