รูปภาพ

คำพูด

คำพูด

อย่าปล่อยให้ “คำพูด” ของเรา วิ่งนำหน้าไปไกล จน “การกระทำ” ตามหลังมาไม่เคยทัน

1 ยอห์น 3:18

 

ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง