วิดีโอ

Strangers (Thai Sub)

ร่วมรับพรเพื่อเป็นพรต่อคนรอบตัวด้วยการส่งต่อการอวยพรในทุกที่ทุกเวลาทุกสิ่งที่คุณทำได้

 

ขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆ จาก God Bless You

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง