บทความ

ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ จงกระหายความล้มเหลว

การเป็นคนล้มเหลวนั้น เป็นเรื่องน่าละอาย เจ็บปวด และทำให้เราสูญเสียโอกาส

เช่น การสอบไม่ติดคณะในฝัน อาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดและไร้อนาคต

หลายคนจึงไม่อยากจะเป็น “ไอ้ขี้แพ้” เพราะใครเล่าจะอยากแพ้?

แต่เมื่อเราเปิดการ์ดดึงสติ และมองโลกจากประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จหลายๆ คน เราจะพบว่า “จะชนะได้ต้องแพ้ก่อน” หรือ “ทางลงคือทางขึ้น”

“ความล้มเหลวเป็นส่วนผสมของความสำเร็จ”

 

เราพบ “ความขัดแย้งในตัวเอง” แบบนี้ในพระคัมภีร์เหมือนกัน

เช่นพระเยซูบอกว่า “คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุข” (มธ. 5:4) “คนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก” (มก. 10:31) หรือ “คนบาปจะเป็นคนชอบธรรม” (ลก.18:14)

แปลว่าอะไร?

ถ้าอยากจะเป็นคนแรก ก็ต้องเรียนรู้ที่จะไปต่อท้ายคนอื่น

ถ้าอยากจะเป็นคนชอบธรรม ก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนบาปเสียก่อน

ถ้าอยากจะเป็นคนมีปัญญา ก็ต้องเริ่มจากการเป็นคนโง่เสียก่อน (1 คร. 1:18–31)

อาจจะฟังดูแปลกๆ หน่อย แต่ถ้าน้องอยากจะประสบความสำเร็จ ก็ “จงกระหายความล้มเหลว”

 

แน่นอนว่า ความล้มเหลวเป็นเรื่องยาก ยิ่งถ้าเรารับมือกับมันไม่ดี อาจกลายเป็นหายนะของชีวิตได้เลย

ดังนั้น “ความล้มเหลว” จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลได้ก็ต่อเมื่อเรารับมือกับมันอย่างถูกต้อง (รม. 5:3, ยก. 1:3)

ครั้งหน้าเมื่อน้องรู้สึกผิดหวัง / ล้มเหลว / สอบตกมีน / ติด F / แฟนบอกเลิก ฯลฯ ไม่อยากให้น้องมองว่ามันเป็นจุดตกต่ำ

แต่อยากให้น้องฝึกที่จะแพ้อย่างเข้าใจ เป็นการพ่ายแพ้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ปรับปรุงตัว (2 คร. 7:10)

พูดง่ายๆ คือ เราต้องเปลี่ยนการพ่ายแพ้ให้กลายเป็นการเรียนรู้นั่นเอง

พระคุณพระเจ้าจะพลิก “ทางลง” ของน้องให้กลายเป็น “ทางขึ้น” ได้แน่นอน

ดังนั้น จงกระหายความล้มเหลวเข้าไว้!

“คุณไม่มีทางได้เหรียญทองโดยไม่เจ็บปวด”
— John C. Maxwell

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง