รูปภาพ

ความสำเร็จของผู้นำ

ก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำ
ความสำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตัวคุณเองเจริญเติบโต
“เมื่อคุณเป็นผู้นำแล้ว
ความสำเร็จเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเจริญเติบโต!”

When you become a leader, success is all about growing others.
“Before you are a leader, success is all about growing yourself.”

 

คำคม:  Jack Welch
เรียบเรียงภาษาไทย:  ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Tomas Kirvela on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง