บทความ

คำแนะนำในการอดอาหารอธิษฐาน

ความสำคัญ

การอดอาหารอธิษฐานเป็นการนำตัวเองเข้าสู่การเชื่อฟังอย่างสูงสุด เป็นการจัดระเบียบวินัยในชีวิต ซึ่งจะทำให้จิตใจมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมตัวเอง เพราะในวาระดังกล่าวนี้ผู้ที่อุทิศตัวอธิษฐานต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ  ทั้งในเรื่องของอาหาร ความต้องการและความสะดวกสบาย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สงวนเวลาไว้เพื่อจะแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างเต็มที่ โดยไม่มีสิ่งใดรบกวน หรือเสียเวลากับสิ่งใดๆ มากเกินไปนั่นเอง

การอดอาหารอธิษฐาน แม้จะไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษใดๆ แต่ก็เป็นประตูที่นำเราไปสู่ขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวเรา และสถานการณ์รอบด้านได้อย่างมหัศจรรย์ ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อิสยาห์ 58:6-12 และนั่นคือการอธิษฐานที่พระเจ้าทรงต้องการจากชีวิตคุณ

วิธีการอธิษฐานอดอาหาร

ในพระคัมภีร์มีการอดอาหารที่หลากหลายรูปแบบ คุณสามารถที่จะอดอาหารแบบไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณ ตามกำลังและความพร้อมของร่างกาย ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถเลือกได้

1. การอดอาหารทุกอย่าง

หมายถึงการอดอาหารทุกชนิด ไม่กินไม่ดื่มอะไรเลย แบบเดียวกับเอสรา (เอสรา 8:21), และเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 4:16) การอดอาหารแบบนี้ เห็นตัวอย่างของพระเยซูและโมเสสที่อดอาหาร 40 วัน โดยไม่กินหรือดื่ม

2. การอดอาหารอย่างดาเนียล

หมายถึง การงดรับประทานเนื้อสัตว์ และอาหารจานโปรด รับประทานแต่ผักและผลไม้ และดื่มน้ำสะอาด (ในปริมาณที่น้อย) ดูตัวอย่างของดาเนียล (ดาเนียล 1:12) เมื่อคุณเลือกการอดอาหารแบบนี้ ให้ระวังและหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่เป็นกรด เช่น น้ำส้ม น้ำองุ่น รวมทั้งน้ำตาลด้วย

3. การอดอาหารแบบทางเลือก

หมายถึงการอดอาหารทุกมื้อ ดื่มแต่น้ำในบางช่วงของวัน เช่น ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตก หรือจะอดบางมื้อเท่านั้น เช่น การงดรับประทานอาหารบางมื้อในแต่ละวัน เช่น มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น เป็นต้น (ควรเลือกมื้อที่เราให้ความสำคัญมากๆ)

——————–

ดังนั้นให้ทำความตกลงกับคนใน “ครอบครัว” โดยชวนให้อธิษฐานร่วมกันตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามกำลังและความตั้งใจ หรือคุณอาจจะอดอาหารร่วมกับ “เพื่อนร่วมงาน” โดยใช้เวลาพักเที่ยง

หรือ “สมาชิกในกลุ่มเซลล์” โดยตกลงอธิษฐานร่วมกันอย่างเฉพาะเจาะจง หรือกับ “เพื่อนสนิท” โดยอาจจะอธิษฐานร่วมกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่มีอยู่ตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ตามแบบที่ชอบ และทำเป็นประจำ

ข้อแนะนำ

  1. ควรจัดเวลาไว้อย่างชัดเจน และทำเป็นกิจวัตรต่อเนื่องไป แนะนำให้ใช้ คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน ด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นเป้าหมายฝ่ายวิญญาณ และพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยจะได้สำเร็จ
  2. ควรตื่นตัว เอาจริงเอาจัง และตั้งใจอย่างเต็มที่ โดยคุณควรจะงดเว้นสิ่งที่ดึงดูดใจออกไป เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกม เครื่องเสียง หรือความบันเทิงอื่นๆ ออกไป
  3. เรียนรู้ที่จะปรับตัว ทั้งก่อนและหลังการอธิษฐานอดอาหารอย่างมีสติปัญญา เช่น ค่อยๆ ลด หรืองดอาหารทีละน้อยๆ ก่อน หรือกินอาหารอ่อนๆ ก่อนที่จะกินหนักๆ หรือรสจัด หลังจากอดอาหารมานานๆ เป็นต้น

ติดตามข่าวสาร เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ได้ที่ เพจ Bless Thailand Prayer Networks
หรือเพจ Thai Christian Vision

 

ที่มา:  คู่มืออดอาหารอธิษฐาน 40 วัน ปี 2016
ภาพ:  Ben White on unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

 

บทสนทนา

2 Comments
  • Sarinya Pear Yutthayothin

    อดอาหารแบบ 40 วันควรมีการดื่มน้ำ/น้ำผลไม้เจือจางนะคะ ถ้าอดทั้งอาหารและน้ำไม่เกิน 3 วันค่ะ ในคู่มือปีที่ผ่านๆมาจึงแยกเป็น2 อย่างค่ะ
  • Sarinya Pear Yutthayothin

    ขอบคุณสำหรับทีมงานเวปนี้นะคะ มีอะไรที่ดีๆเป็นพระพรเยอะเลยค่ะ
ล๊อคอินเพื่อฝากความคิดเห็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง