รูปภาพ

การยอมจำนนไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้

การยอมจำนนไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ แต่หมายถึงการยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมชีวิตของเรา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง