รูปภาพ

การช่วยกู้

การช่วยกู้

พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้
สดุดี 32:

 

ภาพ :  Levi Bare on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง