เรื่องดีคำโดน

สงสัย

จากผลการสำรวจผู้เชื่อในคริสตจักรกลุ่ม Baptist ประเทศอเมริกา เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา พบว่า

22% ไม่มั่นใจอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีจริง
31% ไม่มั่นใจเรื่องการประสูติผ่านทางหญิงพรหมจารีย์
33% สงสัยว่ามารซาตานมีจริงหรือ
38% ไม่มั่นใจในบันทึกเหตุการณ์พระเยซูดำเนินบนทะเล
43% สงสัยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองจริงหรือไม่

สำหรับคริสเตียน เราไม่ควรเดินกับพระเจ้าด้วยความสงสัยเช่นนี้

หลายครั้งเราหยุดความสงสัยด้วยการหาคำตอบ แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องหยุดความสงสัยด้วยความเชื่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง