เรื่องดีคำโดน

ยุทธวิธีล่อลวงของมาร

ยุทธวิธีล่อลวงของมาร

วิลเลี่ยม บาร์คเลย์ (William Barclay) เล่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นว่า

มีผีฝึกหัด 3 ตน ต้องการมายังโลกเพื่อฝึกการหลอกลวงคน จึงได้เสนอยุทธวิธีของตนให้ซาตานซึ่งเป็นหัวหน้าฟัง

ผีตนแรก กล่าวว่า “ข้าจะบอกมนุษย์ว่า ไม่มีพระเจ้าในโลกนี้”
แต่ซาตานบอกว่า “แผนการนี้จะหลอกคนได้ไม่มากนักหรอก เพราะลึกในใจแล้ว มนุษย์รู้อยู่ว่าโลกนี้มีพระเจ้า”

ผีตนที่สอง กล่าวว่า “ข้าจะบอกมนุษย์ว่า ไม่มีนรกหรอก”
ซาตานตอบว่า “แผนการนี้ก็จะหลอกคนได้ไม่มากนัก เพราะลึกในใจแล้ว มนุษย์รู้อยู่ว่าต้องมีการลงโทษสำหรับความบาป”

ผีตนที่สาม กล่าวว่า “ข้าจะบอกมนุษย์ว่า ไม่ต้องรีบร้อนหรอก ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ พระเจ้ายังไม่มา”
ซาตานตอบว่า “ไปเถิด แผนการนี้จะทำลายคนได้เป็นจำนวนมาก”

 

ที่มา:  The Gospel of Matthew, vol. 2 [Philadelphia: Westminster, 1975], p. 317
คลังภาพ:  ijeab on freepik.com
ออกแบบภาพ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง