รูปภาพ

จงมีใจกล้า

จงมีใจกล้า

จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว ยอห์น 16:33

 

ภาพ :  Stephen Leonardi on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง