รูปภาพ

พูดคุยกับพระเจ้า

การพูดคุยกับมนุษย์เพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม
แต่การพูดคุยกับพระเจ้าเพื่อมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่า

Talking to men for God is a great thing,
but talking to God for men is greater still.

 

คำคม:  อี.เอ็ม.บาวด์
คลังภาพ:  Ben White on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง