เพลง

เต้น นรารักษ์ – ศิลาและป้อมปราการ

“ศิลาและป้อมปราการ”

“พระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า
ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า เป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าลี้ภัย 
ทรงเป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอด เป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้า” ‭‭

-สดุดี‬ ‭18:2‬ -‬‬

‘ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ทรงเป็นศิลาที่มั่นคงของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็งทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ ขอทรงนำทางข้าไปเพื่อพระนามของพระองค์ ขอทรงปลดข้าให้พ้นสิ่งที่ดักข้าพระองค์ และผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์ ขอนำใจที่แตกสลายของข้าพระองค์ให้หายดี เพราะพระองค์เป็นพลังแห่งความรอด และที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพระองค์ เอเมน’

เนื้อเพลง :

Verse 1:
ข้าแต่พระยาเวห์ โปรดทรงกรุณา ข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจ
ดวงตาก็โรยแรง ไปด้วยความระทม จิตใจและร่างกายร่วงโรย

Pre-Chorus 1:
ข้าถูกลืมเหมือนคนตาย ไม่มีใครใส่ใจ ดั่งภาชนะที่มันแตกสลาย
ได้ยินเสียงคำนินทา จากผู้คนมากมาย แต่ข้าจะวางใจพระองค์

Chorus:
พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการ ขอทรงนำทางข้าไปเพื่อพระนามพระองค์
ขอทรงปลดข้าให้พ้น สิ่งที่ดักข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย ขอมอบวิญญาณให้พระองค์

Verse 2:
ทรงสะสมความดี ให้ผู้ที่ยำเกรง ทรงซ่อนเขาอยู่ในพลับพลา
ข้าแต่พระยาเวห์  อย่าให้ข้าต้องอาย โปรดทรงช่วยให้ข้าพ้นภัย

Pre-Chorus 2:
วันเวลาที่ข้ามี อยู่ในพระหัตถ์ โปรดทรงช่วยข้าให้รอด การข่มเหง
ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงเหนือข้า โปรดทรงช่วยข้าด้วยรัก พระองค์

Tag: พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย ขอมอบวิญญาณให้พระองค์

_______________________________

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง