วิดีโอ

คำพยานชีวิต คุณราตรี การินทร์ “พระเยซูทรงรักษาโรคมะเร็งร้ายได้”

คำพยานชีวิตคุณราตรี การินทร์ จากการตรวจพบเชื้อมะเร็งในร่างกาย แม้ทางการแพทย์จะยืนยันว่าเป็นโรคร้าย แต่ด้วยความเชื่อและอธิษฐานพึ่งพาพระเยซูผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัย หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทำการอัศจจรย์เกินความคาดหมายในชีวิตของเธอ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง