วิดีโอ

คำพยาน วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) “พระเจ้าทำให้ผมเป็นคนใหม่”

Testimony k.Oat

คำพยาน วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) ดารานักแสดงและนักธุรกิจ

คนที่ยึดมั่นในความคิดและพึ่งพาตัวเองตลอดมา เมื่อถึงจุดที่ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต เขาได้เปิดใจออกให้กับพระเจ้าผ่านการแนะนำของภรรยา

หลังจากนั้นพระเจ้าทรงประทานสันติสุขและเปลี่ยนชีวิตของเขาทุกอย่าง จนถึงวันนี้คุณโอ๊ตและครอบครัวตั้งใจจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง