วิดีโอ

คำพยาน คุณรชต ตินตะโมระ (เบียร์) “จากนักเลงหัวไม้ สู่การกลับใจใหม่ในพระเยซูคริสต์”

จากเด็กเกเร นักเลงหัวไม้ คนที่ใช้แต่ความรุนแรงแก้ปัญหา สู่การกลับใจใหม่ในพระเยซูคริสต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง