รูปภาพ

จงขอบคุณ

จงขอบคุณ

จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง