วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.10 : บี๋ สุดใจ

บี๋ สุดใจ

ชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีวันเกษียณอายุ
“งานรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาต่อรองกับพระเจ้า มันคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้ และเราก็ไม่ได้เสียสละ แต่เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้”

‘บี๋ สุดใจ กฤษรกาณจน์’ เด็กหญิงที่เติบโตมาในโบสถ์ แต่หัวใจอยู่นอกโบสถ์ มีความหยิ่งในใจ และไม่เคยไว้วางใจใคร จนถึงวันหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำให้เธออุทิศชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีวันเกษียณอายุ