วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.11 : เต้ พงศ์ระพี

เต้ พงศ์ระพี

“แค่รับรู้ความจริงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไม่ได้ ต้องนำความจริงไปใช้ จึงจะเปลี่ยนชีวิตคนได้”

‘เต้ พงศ์ระพี แพ่งนคร’ ผู้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เติบโตมากับการพิสูจน์ความจริงด้วยการค้นคว้า สืบหา และเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้นำพาเขาค้นพบความจริงในเรื่องราวของพระเจ้า
.
จนวันหนึ่ง เต้ได้ยอมรับพระเจ้ามาเป็นความจริงแห่งชีวิต เริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง และได้ส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ไปสู่ผู้คนด้วยการตั้งคอร์สเรียนพระคัมภีร์ที่มีชื่อว่า ‘Truth Explorer’ ขึ้นมาเป็นพระพรต่อคนจำนวนมาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง