วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.18 : แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล | The Conversation EP.18

เมื่อถ่านไฟในชีวิตที่กำลังจะมอดดับลงไป กลับลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง ‘แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล’ สถาปนิก และ sound engineer มือดี เปิดใจถึงช่วงเวลาที่ได้รับการรื้อฟื้นกำลังใหม่จากพระเจ้า และการตัดสินใจครั้งสำคัญ ในการย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองกรุงสู่เมืองเหนือ และได้ค้นพบเป้าหมายชีวิตครั้งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่

#TheConversation #ChristLike #BecomingLikeChrist #พระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง