วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.20 : บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ

‘บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ’ ถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ปี บนเรือ Logos Hope-TheConversation-EP18

‘บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ’ ถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ปี บนเรือ Logos Hope กับชีวิตที่ได้เรียนรู้จักพระเจ้าในแง่มุมที่ไม่เคยสัมผัส การรับใช้ และการประกาศข่าวประเสริฐ ในพื้นที่ต่างๆที่หลากหลายและท้าทายในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

#ChristLike #BecomingLikeChrist #พระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง