บทความ

THE CONVERSATION EP.21 : ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยคนล่าสุด

THE CONVERSATION EP.21 - ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’

เปิดเส้นทางชีวิต ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยคนล่าสุด กับประสบการณ์และบทเรียนสำคัญจากการเดินทางไปรับใช้ในทวีปยุโรปกว่า 16 ปี จนถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการทรงเรียกที่ต้องกลับเมืองไทยอีกครั้ง

#TheConversation #ChristLike #BecomingLikeChrist #พระเจ้า #ข่าวประเสริฐ #อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง