วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.5 : กนก ลีฬหเกรียงไกร

กนก ลีฬหเกรียงไกร

ในวันที่เราต้องเผชิญวิกฤต Covid19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเพื่อเว้นระยะห่างจากการพบเจอผู้คนในสังคม

นี่อาจเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำหลายสิ่งที่เราเคยละเลยในยามปกติ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวอย่างลงลึก

The Conversation Ep นี้ เราจึงอยากชวนทุกคนไปคุยกับ ‘กนก ลีฬหเกรียงไกร’ ถึงนิสัยการใฝ่รู้ รวมถึงวิธีการที่นำมาซึ่งความรู้อันแตกฉาน และเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านของชีวิต รวมทั้งการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไรให้สนุกและเข้าใจด้วยตัวเราเอง