วิดีโอ

THE CONVERSATION EP.8 : แชมป์ สิทธิโชค

แชมป์ สิทธิโชค

เปิดเส้นทางชีวิต “แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล” จาก Black Romanze สู่ Bright Romance
เปิดเส้นทางชีวิต ‘แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล’

ผู้ที่…เข้าโบสถ์ครั้งแรกเพื่อหาเงิน
ลองมันทุกอย่าง สุดในทุกทาง
ผ่านความผิดมากมายที่ถูกลบล้างด้วยความรัก
ผ่านการยกโทษที่ไม่สมควรได้รับ
ผ่านการเรียกของพระเจ้าในช่วงชีวิตที่มืดมิดสุด

จาก Black Romanze สู่ Bright Romance
จากการเป็นนักขายมาทั้งชีวิต
สู่การเป็นผู้ประกาศพระคริสต์ที่ส่งผลต่อคนนับล้าน