วิดีโอ

The Conversation Special ! : สนทนาหลักคริสต์พิชิตโควิด-19

สนทนาหลักคริสต์พิชิตโควิด-19

สรุปบทเรียนหลักคริสต์พิชิตโควิด ใน The Conversation Special !!!

มีโอกาสอะไรอยู่ในวิกฤต เราเรียนรู้อะไรจากโควิดได้บ้าง และ เราอยากเห็นโลกหลังโควิดเป็นอย่างไร?