รูปภาพ

มงกุฎแห่งชีวิต

มงกุฎแห่งชีวิต

ยากอบ 1:12 คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์

 

ภาพ :  https://www.pexels.com/photo/art-carving-close-up-crown-189528/
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง