วิดีโอ

ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

In this video, we trace the origins of the word “gospel” and how it ties the story of the Old Testament together with the story of Jesus and his announcement of God’s kingdom. Jesus brought God’s rule and reign to the world in a very upside-down way, which is the best news you could ask for.

 

แกะรอยต้นกำเนิดของคำว่า “ข่าวประเสริฐ” และเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเยซูและการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูได้นำกฎและการครอบครองของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ในทางที่ดูกลับตาลปัตร ซึ่งเป็นข่าวดีที่สุดที่คุณสามารถรับไว้ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง