เรื่องดีคำโดน

อย่าดูหมิ่นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อย

คริสตจักร Jesus Is Lord

คริสตจักร The Jesus Is Lord (JIL) ในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนำโดย อ.เอ็ดดี้ วิลลานูว่า เริ่มต้นคริสตจักรเมื่อปี 1978 ด้วยกลุ่มนักศึกษาพระคัมภีร์เพียง 15 คน แต่พระเจ้าได้อวยพรจนปัจจุบันมีสมาชิกมานมัสการถึงกว่า 5 ล้านคน และมีคริสตจักรลูกทั่วประเทศ รวมถึงประเทศอื่นๆ กว่า 60 ประเทศ


อย่าดูหมิ่นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อย แต่ให้มองไปที่อนาคตข้างหน้า
เมื่อเราทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับคนของพระเจ้า

 

ที่มา:  https://jilworldwide.org/bro-eddie
ภาพ:  averie woodard on Unsplash
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง