รูปภาพ

ความยินดีของวันนี้

ความยินดีของวันนี้

ความกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้ จะฉกฉวยเอาความยินดีของวันนี้ไป

“Worry about tomorrow steals the joy from today.”

 

คำคม :  Barbara Cameron, A Time to Love
ออกแบบภาพ :  mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง