รูปภาพ

กุญแจ

กุญแจ

“การอธิษฐานควรเป็นกุญแจใช้ไขเปิดประตูของวันใหม่ และใช้ปิดประตูในแต่ละค่ำคืน!”

“Prayer should be the key of the day and the lock of the night.”

 

คำคม :  George Herbert
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง