เรื่องดีคำโดน

ภาพวาด The Last Supper

ภาพวาด The Last Supper

ภาพวาดอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) โดยเลโอนาร์โด ดาวินชี่ ไม่ใช่เพียงภาพวาดเล็กๆ ที่แขวนอยู่บนผนัง แต่เป็นภาพที่วาดบนกำแพงที่มีขนาดถึง 4.6 x 8.8 ม. ภาพนี้ใช้เวลาวาดรวมถึง 4 ปี (คศ.1495-1498) ตั้งอยู่ที่โบสถ์ในเมืองมิลาน อิตาลี

จุดเด่นประการแรกของภาพนี้ คือ อากัปกิริยาของสาวกแต่ละคนนั้นคล้ายคลึงกับของคนจริงๆ เนื่องจากนี่เป็นภาพที่ใช้คนจริงๆ แสดงท่าทางเป็นแบบสำหรับการวาด

จุดเด่นที่สอง คือ การวาดภาพแบบ perspective ที่ทุกอย่างนำสายตาเข้าไปสู่ศีรษะของพระเยซูที่เป็นศูนย์กลางของภาพ

ในสงครามโลกครั้งที่สอง โบสถ์หลังนี้ถูกทิ้งระเบิดและเสียหายมาก แต่กำแพงของภาพวาดนี้กลับรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่เนื่องจากดาวินชี่ทดลองใช้เทคนิคการลงสีแบบใหม่ นั่นทำให้สีของภาพนี้หลุดลอกออกภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี จึงต้องมีการปรับปรุงลงสีใหม่หลายครั้งในยุคต่อมา เราจึงไม่สามารถมองเห็นภาพเดิมที่ดาวินชี่วาดได้อีก

แม้ภาพวาดนี้จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ความหมายของสิ่งที่พระเยซูทำเบื้องหลังภาพนี้ ยังคงชัดเจนอยู่ในจิตใจของคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย

 

ที่มา:  Anonymous
ออกแบบภาพ:   Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง