เพลง

คำอธิษฐานของพระเจ้า (The Lord’s Prayer) – Hillsong ภาษาไทย

“พระเกียรติและฤทธิ์เดชและการครอบครองเป็นของพระองค์…ชั่วนิรันดร์”

The Lord’s Prayer

บทเพลงที่เป็นคำอธิษฐานของพระเจ้าที่ถูกถ่ายทอดด้วยทำนองที่สวยงาม

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้

และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้าย เพราะถ้าท่านอภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่าน พระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วย”

 

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
Vocal : Benjamin Hastings
Produced : Hillsong Music Publishing

เวอร์ชั่นภาษาไทย
Vocal : เดีย เตชทัช
Produced : W501

 

 

ดาวน์โหลดเพลง คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

VERSE 1:

ข้าแต่พระบิดา

พระนามบริสุทธิ์

ให้น้ำพระทัย

พระองค์ทั้งสิ้นเป็นจริง

เป็นอย่างเช่นในสวรรค์

พระบิดาในสวรรค์

 

PRE CHORUS:

ขออย่านำเราสู่การทดลอง

(แต่)ขอทรงนำเราไกล ห่างจากความชั่วร้าย

 

CHORUS:

พระเกียรติและฤทธิ์เดช

และการครอบครอง เป็นของพระองค์

ชั่วนิรันดร์

 

VERSE 2:

ทรงให้ทุกๆสิ่ง

ดูแลทุกวัน

อภัยบาปทั้งหลาย

อย่างที่เรานั้นอภัย

คนที่ทำเราเสียใจ

พระบิดาในสวรรค์

 

BRIDGE:

ให้ในโลกนี้เป็นไป

ตามพระทัย

ของพระบิดา

 

TAG:

ชั่วนิจนิรันดร์

อาเมน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง