หนังสือ

หลักศิษยาภิบาล

งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ

หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่

สอง สอนคนที่เชื่อแล้วให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต แล้วสนับสนุนเขาให้เป็นพยานแก่ผู้อื่น

นี่คือหลักของศิษยาภิบาลที่ต้องดูแลคริสตจักร

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

สำนักพิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง