หนังสือ

รักไม่ยั้งหยุด กับบุตรผู้หลงหาย

ทิโมธี เคลเลอร์ ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร นิวส์วีค ว่าเป็น “ซี. เอส. ลูอิส แห่งศตวรรษที่ 21”

 

หนังสือหลายเล่มของเขาได้นำผู้อ่านสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในความเชื่อคริสเตียนด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

 

และใน “รักไม่ยั้งหยุดกับบุตรผู้หลงหาย” เล่มนี้ เขาได้ใช้อุปมาที่คริสเตียน รู้จักกันดีที่สุดเพื่อเผยถึงใจความที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับความหวังและความรอด

 

ในอุปมาดังกล่าวพระเยซูได้ทรงสำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้โดยไม่ยั้งคิด ทั้งต่อคนที่ไร้ศาสนา และคนที่ยึดมั่นในศีลธรรม หนังสือเล่มนี้จะท้าทายทั้งผู้เชื่อที่ศรัทธาและผู้แสวงหาที่ยังสงสัย ให้มองศาสนาคริสต์ในมุมใหม่โดยสิ้นเชิง

Purchase

ISBN: 978-616-7860-61-9 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง