หนังสือ

อิ่มเอมรักจากพระเจ้า

บทใคร่ครวญสำหรับเฝ้าเดี่ยวตลอดทั้ง 31 วัน

พบประสบการณ์ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในทุกช่วงของชีวิต

เรียนรู้ในการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เพราะคุณอาจไม่เคยรู้เลยว่า ไม่ใช่เราฝ่ายเดียวที่ร่ำร้องหาความรักของพระองค์

แต่พระเจ้าเองก็ทรงปรารถนาความรักจากบุตรทั้งหลายของพระองค์เช่นกัน

Purchase

ISBN: 978-974-9579-60-2 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง