รูปภาพ

คำพูดนำการรักษา

คำพูดนำการรักษา

คำพูดพล่อย ๆ เหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
สุภาษิต12:18

 

ภาพ :  Alexander Krivitskiy on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง