เพลง

ถ้อยคำ

ถ้อยคำ

พระคัมภีร์ต้องเป็นถ้อยคำแรกและถ้อยคำสุดท้ายในชีวิตของเรา

 

คำคม : Purpose Driven Life
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง