รูปภาพ

สิ่งที่ดีที่สุด

ความเคยชิน…อาจทำให้
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสู่…สิ่งที่ดีกว่า
ไม่อยากจ่ายราคาเพื่อ…สิ่งที่ดีขึ้น
พลาดโอกาสได้…สิ่งที่ดีที่สุด

 

คำคม:  JK
ภาพ:  Craig Whitehead on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง