เรื่องดีคำโดน

การทรงเรียกของแม่ชีเทเรซ่า

Mother Teresa

มาร์ค แฮทฟิลด์ ได้เล่าถึงประสบการณ์เมื่อเขาเดินทางไปเยี่ยมดูงานพันธกิจของแม่ชีเทเรซ่าในสถานดูแลผู้ป่วยก่อนตาย ที่เมืองกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย เขาพบเด็กและคนยากจนที่เจ็บป่วยซึ่งถูกสังคมปล่อยให้รอความตายนับร้อยๆ ราย

แม่ชีเทเรซ่าพยายามอย่างมากที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้ดีที่สุดก่อนสิ้นใจ แม้ว่าสภาพการณ์จะน่าหดหู่และดูสิ้นหวัง อีกทั้งเป็นภาระที่ใหญ่เหลือเกิน

มาร์คจึงถามแม่ชีเทเรซ่าว่า
“คุณแบกรับภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ได้อย่างไร โดยไม่ท้อใจ”

แม่ชีเทเรซ่าตอบว่า
“ดิฉันไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้ “สำเร็จ” (Successful) แต่ถูกเรียกมาให้ “สัตย์ซื่อ” (Faithful)”


ความสำเร็จที่เรามองเห็นทุกวันนี้ อาจมาจากพื้นฐานความสัตย์ซื่อของใครบางคนที่อยู่ข้างหลัง

 

ที่มา:  Beyond Hunger, Beals
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง