รูปภาพ

โศกนาฏกรรมของชีวิตและโลก

ใช้ชีวิตตามทางของตนเอง

โศกนาฏกรรมของชีวิตและโลกนี้ ไม่ใช่การที่คนไม่รู้จักพระเจ้า

แต่คือการที่คนซึ่งรู้จักพระเจ้านั้น ยังคงเลือกจะใช้ชีวิตตามทางของตนเอง

The tragedy of life and of the world is not that men do not know God ;

The tragedy is that, knowing him, They still insist on going their own way.

 

คำคม :  William Barclay
ภาพ :  Simon Berger on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง