รูปภาพ

ที่นั่นมีความรัก

there is love

ที่ใดพระเจ้าสถิตอยู่ ที่นั่นย่อมมีความรัก

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  Nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง