วิดีโอ

To cry for the moon

การแบ่งปันและช่วยเหลือกัน นอกจากจะได้ประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ให้ ยังทำให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย

 

ขอบคุณหนังสั้นดีๆ จาก God Bless You

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง