รูปภาพ

เวลากับน้ำพระทัย

“คุณอาจไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกสิ่งได้
แต่คุณมีเวลาเพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า”

 

คำคม:  Rick Warren
ภาพ:  Matt Seymour on Unsplash
ออกแบบภาย:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง