รูปภาพ

อยู่ด้วยกัน

อยู่ด้วยกัน

“จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้”
โรม 12:15

 

ออกแบบภาพ :  nantharinee

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง