บทความ

เปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการงาน

เราได้เคยพูดถึงเหตุผลที่เราต้องทำงาน เหตุผลแรก เพราะ “งาน” คือ คำสั่งสวรรค์

พระคัมภีร์ให้เหตุผลที่สองว่าเราต้องทำงานเพราะ การงานที่เราทำเป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้เปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเรา งาน คือ เครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเติบโตในชีวิตเรา

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก – โรม 8:28-29

เป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าสำหรับเราทุกคน คือ เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์

บ่อยครั้งที่พระเจ้าใช้สถานการณ์ต่างๆ ในงานของเรา เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ ในการปั้นแต่งและก่อร่างชีวิตเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์

คุณเคยสังเกตไหมว่า มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีความสุขเวลาอยู่ในคริสตจักร?
แต่เมื่อเรากลับเข้าสู่ที่ทำงาน ความดันของเรากลับพุ่งปรี๊ด พร้อมเสียงแผดร้องดังลั่น

สถานการณ์ต่างๆ ในงานของเรา ทำให้เราต้องรับมือกับปัญหาของผู้คน เส้นสายอำนาจ การจัดการความโกรธ การล่อลวง ความโลภ กิเลสตัณหา การคดโกง และอีกมากมาย

ความปรารถนาของพระเจ้า คือ ทรงใช้การงานที่เราทำ เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา ดังที่กล่าวไว้ว่า เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น – สุภาษิต 27:17

ดังนั้น หากเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในที่ทำงานของเรา จงอย่าเพิ่งรีบยอมแพ้ แทนที่จะวิ่งหนีมันเหมือนอย่างเคย ให้เราลองใคร่ครวญดูว่าพระเจ้าทรงต้องการพูด หรือสอนอะไรเราผ่านสถานการณ์เหล่านั้น

จงยอมให้สถานการณ์ต่างๆ ในงานของเรา เปิดเผยแง่มุมของชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องเติบโตและสมบูรณ์แบบขึ้น

ผมมักพบว่าคนที่ลาออกและย้ายไปทำงานอื่น โดยไม่จัดการกับข้อบกพร่องของตัวเอง มักจะลงเอยด้วยการนำปัญหาแบบเดิมไปยังที่ทำงานแห่งใหม่ เราวิ่งหนีความขัดแย้งโดยไม่บ่มเพาะลักษณะชีวิต แต่พระเจ้าต้องการจะใช้งานของเรา เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิต

ทำไมไม่ลองอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานอันเรียบง่ายก่อนที่คุณจะออกไปทำงานในเช้าวันใหม่ล่ะ?

“พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับงานที่ทรงอวยพรให้แก่ข้าพระองค์
ขอทรงใช้สถานการณ์ต่างๆ จากการทำงาน เพื่อทำให้ข้าพระองค์เติบโตและเปลี่ยนแปลง
โปรดช่วยให้ข้าพระองค์สำแดงชีวิตอย่างพระคริสต์ในการจัดการสิ่งต่างๆ ในที่ทำงานได้
ขอความรัก สันติสุข และความชื่นชมยินดีของพระองค์ ถูกสำแดงออกผ่านคำพูด
และการกระทำของข้าพระองค์อย่างชัดเจน ตลอดทั้งวันในที่ทำงาน
ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซู เอเมน!”

คำถามใคร่ครวญ

  1. คุณเคยพยายามหลบหนีความท้าทายที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน แทนที่จะเผชิญหน้าและเฝ้ามองชีวิตของคุณเติบโตขึ้นผ่านสิ่งเหล่านั้นหรือไม่? คุณจะทำอะไรที่แตกต่างไป หากต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบเดิมในวันนี้?
  2. โรม 8:28-29 ที่บอกว่า “เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์” (conformed to the likeness of His Son) หมายถึงอะไร?
  3. ใคร่ครวญถึงด้านต่างๆ ในชีวิตที่คุณต้องต่อสู้เพื่อจะยอมจำนนต่อพระเจ้า อะไรคืออุปสรรคต่อการยอมจำนนของคุณ? คุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะยอมจำนนสิ่งนั้นต่อพระเจ้า?

 

บทความ: Transformed Through Work || by Benny Ho
แปล:  Mix
ภาพ:  Damir Kopezhanov on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง